پس از گشت و گذار در کوچه پس کوچه‌های تاریخی تهران، پای در دنیای مدرن تهران می‌گذارید و خود را در سکوی بازدید برج میلاد خواهید دید. گشت جادویی ما در ساعات اولیه روز از میدان مشق تهران آغاز می‌شود. میدانی که حوادث زیادی را در دل خود دیده است. سپس به سمت سر در باغ ملی راه می‌افتیم. دری که روزگاری جزو 12 دروازه ورودی تهران بوده است و امروزه کاشی‌کاری‌های زیبایش نگاه هر بیننده‌ای را محو در خود می‌کند. راهمان را تا موزه ایران باستان که در ابتدای خیابان سی تیر قرار دارد، ادامه می‌دهیم و ورق به ورق تاریخ باستانی را می‌شنویم. این موزه اولین موزه ایران محسوب می‌شود و تماشای آثار مربوط به تمدن ایران باستان روحتان به هزاران سال پیش می‌برد. موزه دوران اسلامی نیز از سایر بخش‌های موزه ملی است که در تور جادویی ما از آن بازدید خواهید کرد. هر چند که دل کندن از موزه ایران باستان سخت است اما باید به کاخ گلستان برویم. کاخی که کاشی به کاشی آن سخنی برای گفتن دارند و آیینه‌کاری‌های ظریف و حیرت‌انگیز آن هر گردشگر مشتاقی را جادو می‌کند. این کاخ که محل تاج‌گذاری حاکمان ایرانی در یک قرن گذشته بوده است، شگفتی‌های زیادی دارد که گوشه گوشه آن را باید با دقت ببینیم و با اتفاقات مهمی که در آن اتفاق افتاده است، آشنا شویم. بازدید از خزانه جواهرات ملی را نباید از یاد ببریم. موزه‌ای که گنجینه‌ای ارزشمند از جواهرات سلطنتی ایران است و تلألؤ سنگ‌های قیمتی‌اش مانند الماس، لعل و زمرد شما را وارد دنیای دیگری می‌کند. پس از موزه جواهرات ملی تور جادویی یک روزه ما در سکوی باز برج میلاد و تماشای تهران مدرن که زیر پایتان قرار دارد، به پایان می‌رسد تا پس از شنیدن تاریخ ایران، روند گسترش تهران مدرن را از سال‌های سلطنت در کاخ گلستان تا به امروز مرور کنیم.