• تو بهترین پیست های اسکی ایران، اسکی کنیم

  • کمپینگ و تورهای کویر رو در ایران تجربه کنیم

  • تورهای آفرود و کمپینگ در جنگلهای ایران

  • اقامت و طبیعیت گردی در کاروانسراهای کویری در ایران

  • تجربه آفرود و طبیعت گردی در ایران زیبا

جدیدترین رویدادهای کویری


تور منقضی شده است

آفرود و کمپینگ در کویر ابوزیدآباد

1 شب


شروع قیمت از
4,400,000 ریال
تور منقضی شده است

آفرود و کمپینگ در ریگ زرین

2 شب


شروع قیمت از
8,000,000 ریال
تور منقضی شده است

آفرود و کمپینگ در کویر مرنجاب

1 شب


شروع قیمت از
6,600,000 ریال