دشت لوت

دشت لوت با قرارگرفتن در‌ بخشی از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوب و کرمان، حدود ۱۰٪ از مساحت ایران رو دربرگفته.
عبور از این بیابان عظیم، چالشی بوده که سالهاست علاقمندان زیادی رو به خودش جذب کرده و گروه‌های مختلفی به شکل های مختلف از قسمت‌های متفاوت اون عبور کردن.

چرا لوت؟
این بیابان عظیم شمارو در طی سفرتون شگفت‌زده میکنه و انواع مختلف بافت‌های بیابانی و‌کویری مثل ریگ های بلند و کلوت ها و‌ تپه‌های ماسه ای عظیم رو میبینید که در هیچکدام از کویر‌ها و بیابان‌های ایران نمونه‌های آن‌ با این عظمت وجود ندارد.
سفر به لوت عظیم، یک تجربه ماندگار و یک چالش بزرگ است که تیم کوچ‌ به همراه یکی از بزرگترین مارشال‌های منطقه برنامه ریزی آن را انجام‌داده.
در این چالش بینظیر همراه ما باشید.